Zabuni / Ajira

UNITED REPUBLIC OF TANZANIA

MINISTRY OF MINERALS

 

MINING COMMISSION

 

Tender No. IE.053/2018-2019/HQ/G/18

 

For

PROCUREMENT OF GEMOLOGICAL EQUIPMENT, LAPTOPS, PRINTERS AND POS MACHINES.

 

Invitation for Tenders

 

Date: 18th June, 2019

 

 1. The Government of Tanzania has set aside funds for the operation of the Mining Commission during the financial year 2018/2019. It is intended that part of the proceeds of the fund will be used to cover eligible payment under the contract for the Procurement of Gemological Equipment, Laptops, Printers and POS Machines.
 1. The Mining Commission now invites sealed tenders from eligible Suppliers of Gemological Equipment, Laptops, Printers and POS Machines as listed below:-

LOT No.

DESCRIPTION OF GOODS

UNITS

QTY

1.

Gemological equipment

Each

Various

2.

Laptop, printers and POS Machines

Each

Various

The items in this Tender constitute TWO Lots, bidders may quote for ONE or BOTH Lots, bidders must quote for all items and quantity as specified in a particular Lot. Bids not quoting all items and quantities in applied Lot/Lots will be considered non – responsive and rejected for evaluation.

 

 1. Tendering will be conducted through the National Competitive Method a procedure specified in the Public Procurement Regulations, 2013 – Government Notice No. 446 as amended in 2016, and is open to all Tenderers as defined in the Regulations.
 2. Interested eligible Tenders may obtain further information from and inspect the Tendering Documents at the office of the Mining Commission, P.O. BOX 2292, College of Business Studies and Law, Second Floor, Room number 2-15 University of Dodoma from 0830-0330 on Mondays to Fridays inclusive except on public holidays.
 1. Qualifications requirements include the following:
 2. Bidders must submit copies of certified bank statement covering the period of at least twenty four (24) months ending one month before deadline for the submission of bids;
 3. Bidders must provide audited financial reports of at least last three (3) years; and
 4. Bidders or the authorized local agent shall furnish documentary evidence to demonstrate having at least THREE (3) years of experience in the supply of goods of similar nature and magnitude.

A margin of preference for eligible national bidders shall not be applied. Additional details are provided in the bidding documents.

 

 1. A complete set of Tendering Document(s) in English and additional sets may be purchased by interested Tenderers on the submission of a written application to the address given under paragraph 5 above and upon payment of a non-refundable fee of TZS 100,000. Payment should be made by Government Payment Gateway (GePG).

 

 1. All Tenders must be accompanied by a Tender Security of TZS 35,000,000 in form of Bank guarantee or banker’s certified cheque in any freely convertible currencies in case of foreign Tenderers.
 1. All tenders in one original plus TWO copies, properly filled in, and enclosed in plain envelopes must be delivered to the address; Secretary of Tender Board, Mining Commission, P.O.BOX 2292, College of Business Studies and Law, Second Floor, Room number 2-15 University of Dodoma at or before 16st July, 2019 at 10:00am. Tenders will be opened promptly thereafter in public and in the presence of Tenderers’ representatives who choose to attend in the opening at the Conference room, First Floor, College of Business Studies and LawUNIVERSITY OF DODOMA.
 1. Late Tenders, Portion of Tenders, Electronic Tenders, Tenders not received, Tenders not opened and not read out in public at the tender opening ceremony shall not be accepted for evaluation irrespective of the circumstances.

 

 

EXECUTIVE SECRETARY

P.O. BOX 2292,

DODOMA

JAMHURI YA MUUNGANO WA TANZANIA WIZARA YA MADINI

TUME YA MADINI

Telegramu “MADINI” Simu: + 255-26 2320051 S. L. P. 2292, Nukushi: +255 26 2322282 DODOMA Barua pepe:ceo@tumemadini.go.tz

TANGAZO NAFASI ZA KAZI (WAKAGUZI WASAIDIZI WA MADINI UJENZI NA VIWANDANI)
UTANGULIZI

Tume ya Madini ni Taasisi iliyo chini ya Wizara ya Madini yenye jukumu la kusimamia shughuli za Madini nchini. Lengo kuu la Tume ni kuboresha usimamizi na udhibiti katika ukaguzi wa uzalishaji na biashara ya madini. Pia,Tume ina jukumu la kuhakikisha Sera, Sheria, Kanuni na taratibu zinazoongoza shughuli za Madini zinafuatwa ipasavyo ili kuongeza pato la Taifa kutoka katika sekta ya Madini.

Baadhi ya majukumu ya Tume ya Madini:-
i. Kusimamia na kuratibu kikamilifu utekelezaji wa sheria na kanuni za Madini;
ii. Kusimamia na kudhibiti kwa ufanisi biashara ya Madini ili kuongeza mchango wa Sekta ya Madini kwenye pato la Taifa;
iii. Kusimamia utafutaji na uchimbaji endelevu wa rasilimali madini;
iv. Kutoa, kusitisha na kufuta leseni pamoja na vibali kulingana na Sheria,Kanuni za Madini;
v. Kuchambua na kuthaminisha madini yaliyozalishwa na migodi mikubwa ,ya kati na midogo ili kuwezesha ukusanyaji wa mrabaha stahiki;
vi. Kufuatilia na kuzuia utoroshaji /magendo ya madini, na ukwepaji wa ulipaji mrabaha kwa kushirikiana na vyombo na Mamlaka nyingine husika za Serikali; na
vii. Kuandaa na kutoa bei elekezi za Madini mbalimbali kutokana na bei za soko za hapa nchini na za kimataifa.

NAFASI ZA KAZI
Tume ya Madini inawatangazia watanzania wote wenye sifa kuomba kazi za Mkataba, (Vibarua) katika Ofisi za Afisa Madini Wakazi katika Mikoa ifuatayo ili kujaza nafasi wazi: Mkoa wa Dares Salaam nafasi (4 ); Katavi nafasi (2); Geita nafasi (3); Dodoma nafasi (3); Kagera nafasi (2);Kahama nafasi (2); Kigoma nafasi (2); Kilimanjaro nafasi (3); Lindi nafasi (2); Mara nafasi (3); Manyara nafasi (2); Mbeya nafasi (2); Mirerani nafasi (3); Morogoro nafasi (2); Rukwa nafasi (3); Tanga ,nafasi (2), Tabora nafasi (2), Chunya nafasi (3); Singida nafasi (3); Simiyu nafasi (2); Shinyanga nafasi (2); Ruvuma nafasi (2); Mwanza nafasi (3); Mtwara nafasi (2); na Arusha nafasi (2).
Sifa za Mwombaji i. Mwombaji awe amehitimu na kufaulu elimu ya kidato cha Nne; ii. Mwenye Cheti kutoka Chuo cha Madini; au iii. Cheti cha uhasibu au ugavi kutoka chuo chochote kinachotambulika na Serikali; na iv. Umri usiozidi miaka 45.
Kazi za kufanya a. kukagua na kudhibiti matumizi ya Hati za Mauzo ya madini ya Ujenzi; b. Kukagua magari yanayobeba madini ya ujenzi, na kukusanya Hati za Mauzo kutoka kwa wasafirishaji wa Madini ya Ujenzi; c. Kuweka kumbukumbu za taarifa za ukaguzi wa magari yanayopita kituoni ikiwemo aina ya madini, idadi ya madini; d. Kutoa taarifa zinazohusu ukaguzi wa madini ya ujenzi kwa Msimamizi wako kuhusiana na kazi zako za kila siku; e. Kutambua uhalali wa lakiri katika vifurushi au chombo kilichobeba madini au sampuli za madini yanayosafirishwa kwenda nje au kuingizwa ndani ya nchi na pia, kurekodi uzito na taarifa mbalimbali juu ya madini au sampuli hizo; f. Kufanya ukaguzi wa mizigo na uthibitishaji ( pale inapobidi ) madini au sampuli ya madini yanayosafirishwa nje au kuagizwa; g. Kufanya ukaguzi wa pamoja na maafisa wengine wa mamlaka tofauti juu ya uhalali wa nyaraka za kuagiza na kusafirisha madini nje ya nchi ikijumuisha vibali, leseni, ankara ; h. Kuzuia na kushikilia madini yoyote au sampuli ya madini katika milki ya mtu yeyote asiyekuwa na kibali cha kuyamiliki ( muuzaji / broker au mfanyakazi yoyote asiyekuwa na kibali) na kuyawasilisha kwa Tume ya Madini kwa hatua Zaidi; i. Kukusanya vibali vyote vya kusafirishia madini kutoka kwa Postmaster au Afisa wa Forodha na kuvikabidhi kwa Afisa mwenye mamlaka ya kuvitunza; j. Kutoa taarifa juu ya mtu yeyote anayehisiwa kusafirisha madini au sampuli ya madini bila kibali na kumshikilia mtu huyo chini ya ulinzi kwa kushirikiana na Maafisa wa Forodha na Polisi na;
k. Kujaza ripoti ya kila siku na kutuma kwa msimamizi wako kwa njia ya Nukushi au barua pepe kila wiki.
Mshahara kwa Mwezi Kwa waombaji watakaofanikiwa kuajiriwa ajira ya Mkataba, Mshahara kwa Mwezi Shilingi 500,000/= Ajira hii ni ya Mkataba wa Miezi mitatu.
Utaratibu wa Kuomba Waombaji wote wawasilishe maombi yao ya kazi kupitia Anwani zifuatazo:-

Afisa Madini Mkazi, Ofisi ya Madini Dar es Salaam, S.L.P. 3060, DARES SALAAM
Afisa Madini Mkazi, Ofisi ya Madini Katavi, S. L. P. 75, MPANDA-KATAVI
Afisa Madini Mkazi, Ofisi ya Madini Kahama, S.L.P. 26, KAHAMA
Afisa Madini Mkazi, Ofisi ya Madini Morogoro, S.L.P. 601, MOROGORO
Afisa Madini Mkazi, Ofisi ya Madini Geita, S.L.P. 26, GEITA
Afisa Madini Mkazi, Ofisi ya Madini Kigoma, S.L.P. 268, KIGOMA
Afisa Madini Mkazi, Ofisi ya Madini Mirerani, S.L.P. 5044, MIRERANI
Afisa Madini Mkazi, Ofisi ya Madini Tanga, S.L.P. 5153, TANGA
Afisa Madini Mkazi, Ofisi ya Madini Chunya, S.L.P. 81, CHUNYA
Afisa Madini Mkazi, Ofisi ya Madini Dodoma, S.L.P. 903, DODOMA
Afisa Madini Mkazi, Ofisi ya Madini Rukwa, S.L.P.573, RUKWA
Afisa Madini Mkazi, Ofisi ya Madini Tabora, S.L.P. 1345, TABORA
Afisa Madini Mkazi, Ofisi ya Madini Mwanza, S. L. P. 1035, MWANZA
Afisa Madini Mkazi, Ofisi ya Madini Kagera, S. L. P. 1331, KAGERA
Afisa Madini Mkazi, Ofisi ya Madini Singida, S.L.P. 925, SINGIDA
Afisa Madini Mkazi, Ofisi ya Madini lindi, S. L. P. LINDI
Afisa Madini Mkazi, Ofisi ya Madini Shinyanga, S. L. P. 834, SHINYANGA
Afisa Madini Mkazi, Ofisi ya Madini Mbeya, S. L. P. 760, MBEYA
Afisa Madini Mkazi, Ofisi ya Madini Kilimanjaro, S. L. P. 6438, KILIMANJARO
Afisa Madini Mkazi, Ofisi ya Madini Arusha, S. L. P. 641, ARUSHA
Afisa Madini Mkazi, Ofisi ya Madini Manyara, S. L. P. 500, MANYARA
Afisa Madini Mkazi, Ofisi ya Madini Ruvuma, S. L. P. 327, RUVUMA
Afisa Madini Mkazi, Ofisi ya Madini Mtwara, S. L. P. 685, MTWARA
Afisa Madini Mkazi, Ofisi ya Madini Mara, S. L. P. 785, MARA
Afisa Madini Mkazi, Ofisi ya Madini Simiyu, S. L. P. 270, SIMIYU

Waombaji wenye sifa wataitwa kupitia anwani zao za maombi ya kazi/ Namba za simu ya mkononi kwa ajili ya usaili.
Mwisho wa Kupokea maombi ni tarehe 12 Juni,2019